ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 พ.ย.2560 07.30น ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ รพ.นครพนม 
นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี จังหวัดนครพนม ประจำปี 2560

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

บุคคลากรดีเด่น

เขียนโดย

วันที่ 7 พ.ย.2560 นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรโรงพยาบาลนครพนม ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
สาขาทันตสาธารณสุขดีเด่น ได้แก่ ทันตแพทย์สุรจิตร คูสกุล หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.นครพนม 
สาขาด้านการพยาบาล ได้แก่ นางพรศิริ เสนธิริ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางกรองแก้ว จันทร์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางนลินี เสนะสุทธิพันธ์ุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สาขาสังคมสงเคราะห์

อัลบั้มรูป

หน้า 1 จาก 61