ข่าวประชาสัมพันธ์/อบรม

ประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรจังหวัดนครพนมปี 2560
วันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม จัดประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรจังหวัดนครพนมปี 2560 เพื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ศึกษาดูงานอาชีวเวชกรรม

เขียนโดย

รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ศึกษาดูงานอาชีวเวชกรรม
วันที่ 13 ก.ค. 2560 เวลา 09.00น.ที่ห้องประชุมบริหาร นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม นางพรศิริ เสนธิริ รองผอ.ด้านการพยาบาล นายเกรียงศักดิ์ มณีปกรณ์ รองผอ.ด้านบริหาร นพ.ชัยมงคล จันทศ รองผอ.ด้านบริการปฐมภูมิ และนางณัฎฐ์ฎาพร ศรีประดิษฐ์ หัวหน้างานอาชีวเวชกรรมให้การต้อนรับแพทย์หญิงรชนีกร วีระเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์และคณะ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานอาชีวเวชกรรมรพ.นครพนม

อัลบั้มรูป

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ

เขียนโดย

ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 26 มิ.ย. 2560 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

อัลบั้มรูป

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

31มี.ค. 60 โรงพยาบาลนครพนมร่วมงานรัฐพิธี

เขียนโดย

"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" 

อัลบั้มรูป

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

อบรมการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ

เขียนโดย

อบรมการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ

อัลบั้มรูป

รพ.นครพนมร่วมตรวจเยี่ยมประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนครพนม

อัลบั้มรูป

หน้า 1 จาก 10