อบรมการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

อบรมการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ

วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.00น. -16.00น. กลุ่มการพยาบาลจัดอบรม เรื่องการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ เพื่อพัฒนาทักษะการบริการด้านพฤติกรรมบริการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการด่านหน้า วิทยากรโดย นางบุญร่วม ปริปุณณะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ที่ห้องธารารวมใจ อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม

อ่าน 200 เวลา