31มี.ค. 60 โรงพยาบาลนครพนมร่วมงานรัฐพิธี

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" 

และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2560 และโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับนางรัตนา นิลวัชรารัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นครพนม รับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นประเภทอำนวยการระดับต้น นางพิณทิพย์ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน ซ้ายกลาง รพ.นครพนม รับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นประเภทวิชาการ และนางปรียาวี โสที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.เรณูนคร รับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นประเภทอำนวยการระดับต้น จากนายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่หอประชุมยงใจยุทธ ศลก.นพ.

อ่าน 162 เวลา