ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 26 มิ.ย. 2560 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องความร่วมมือด้านเอชไอวีและเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 26-27 มิ.ย.2560 ห้องประชุมธารารวมใจ โรงพยาบาลนครพนม เพื่อติดตามการดำเนินงานและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เดินทางมาประกอบอาชีพในประเทศไทยและขอกลับไปรักษาต่อที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดย นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมเป็นประธานให้การต้อนรับ นายสุรสักย์ ธไนศวรรยางค์กูร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและคณะจากสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(ประเทศไทย) ดร.พูทอน สุทะลัก รองผอ.ศูนย์กลางต้านเอดส์และคณะ จากศูนย์ต้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สปป.ลาว) ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและประชุมในครั้งนี้

อ่าน 108 เวลา