รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ศึกษาดูงานอาชีวเวชกรรม

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ศึกษาดูงานอาชีวเวชกรรม
วันที่ 13 ก.ค. 2560 เวลา 09.00น.ที่ห้องประชุมบริหาร นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม นางพรศิริ เสนธิริ รองผอ.ด้านการพยาบาล นายเกรียงศักดิ์ มณีปกรณ์ รองผอ.ด้านบริหาร นพ.ชัยมงคล จันทศ รองผอ.ด้านบริการปฐมภูมิ และนางณัฎฐ์ฎาพร ศรีประดิษฐ์ หัวหน้างานอาชีวเวชกรรมให้การต้อนรับแพทย์หญิงรชนีกร วีระเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์และคณะ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานอาชีวเวชกรรมรพ.นครพนม

โดย นายธีระพล เหมะธุลินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยาการบรรยายสรุปงานอาชีวเวชกรรม 
แพทย์หญิงรชนีกร วีระเจริญ กล่าวว่า รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เตรียมยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 325 เตียง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงานด้านอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลนางรองจึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานอาชีวเวชกรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงพยาบาลต้นแบบมีศักยภาพในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งโรงพยาบาลนครพนมมีความโดดเด่นในเรื่องของงานด้านอาชีวเวชกรรมที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนางานจนได้รับรางวัลระดับประเทศ ซึ่งการมาศึกษาดูงานครั้งนี้ มาขอดูในเรื่องของการจัดบริการอาชีอนามัยในและนอกระบบ คลินิกโรคจากการทำงาน คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ศูนย์ตรวจสุขภาพ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานบริการด่านหน้า โดยคาดว่าจะนำสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้กลับไปพัฒนางานอาชีวเวชกรรมรพ.นางรองต่อไป

อ่าน 181 เวลา