ประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรจังหวัดนครพนมปี 2560

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

ประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรจังหวัดนครพนมปี 2560
วันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม จัดประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรจังหวัดนครพนมปี 2560 เพื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน

โดย นายแพทย์จรัญ จันทมัตุุกาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดการประชุม ทันตแพทย์สุรจิตร คูสกุล หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.นครพนม กล่าวรายงาน นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย ทันตแพทย์ ทันตา 
ภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข และผู้สนใจ 
วิทยาการได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์วีระชาติ ยุทธชาวิทย์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) และวิทยาลัยการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

อ่าน 107 เวลา