08 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศราคากลาง เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อโต๊ะพร้อมชุดตรวจทางหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

อ่าน 5 เวลา