อัพเดทข่าวสารวิชาการ

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

วีดีโอฝึกออกกำลังกาย

เขียนโดย

คลิปการฝึกการออกกำลังกายด้วยตนเอง
exercise

"คลิปการฝึกการออกกำลังกายด้วยตนเอง

โดย ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ

โครงการอบรม 3 อ.สร้างสุข รพ.นครพนม 10 - 11 ต.ค. 2556

1.ท่าการฝึกออกกำลังกายด้วยตนเอง ตอนที่ 1 

>>>>คลิกเพื่อเข้าดู

2.ท่าการฝึกออกกำลังกายด้วยตนเอง ตอนที่ 2 

>>>>คลิกเพื่อเข้าดู

3.ท่าการฝึกออกกำลังกายด้วยตนเอง ตอนที่ 3 

>>>>คลิกเพื่อเข้าดู

4.ท่าการฝึกออกกำลังกายด้วยตนเอง ตอนที่ 4 

>>>>คลิกเพื่อเข้าดู

5.ท่าการฝึกออกกำลังกายด้วยตนเอง ตอนที่ 5 

>>>>คลิกเพื่อเข้าดู

6.ท่าการฝึกออกกำลังกายด้วยตนเอง ตอนที่ 6 

>>>>คลิกเพื่อเข้าดู

7.ท่าการฝึกออกกำลังกายด้วยตนเอง ตอนที่ 7 

>>>>คลิกเพื่อเข้าดู

21 เม.ย. 2557 แนวทางการวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วยสงสัยโรค MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome)

21 เม.ย. 2557 ประเด็นถามตอบ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

21 เม.ย. 2557 รายงานข่าวกรองพิเศษ

เขียนโดย

21 เม.ย. 2557 รายงานข่าวกรองพิเศษ เลขที่ พิเศษ 6/2557 เรื่อง กรณีมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ในประเทศมาเลยเซีย

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างการทำ5สในหน่วยงาน

เขียนโดย

คู่มือมาตรฐานการทำกิจกรรม5ส.รพ.นครพนม
เครื่องดับเพลิง
ตัวอย่างผังสวิตช์ไฟ
พัดลม
ส.สะดวก
สันแฟ้ม 2.5นิ้ว (A4)
สันแฟ้ม 2.5นิ้ว 2นิ้ว 3นิ้ว (A4)
หน้าปกคู่มือ 5ส
แอร์

หน้า 1 จาก 3