วีดีโอฝึกออกกำลังกาย

ให้คะแนนบทความนี้
(2 โหวต)

คลิปการฝึกการออกกำลังกายด้วยตนเอง
exercise

"คลิปการฝึกการออกกำลังกายด้วยตนเอง

โดย ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ

โครงการอบรม 3 อ.สร้างสุข รพ.นครพนม 10 - 11 ต.ค. 2556

1.ท่าการฝึกออกกำลังกายด้วยตนเอง ตอนที่ 1 

>>>>คลิกเพื่อเข้าดู

2.ท่าการฝึกออกกำลังกายด้วยตนเอง ตอนที่ 2 

>>>>คลิกเพื่อเข้าดู

3.ท่าการฝึกออกกำลังกายด้วยตนเอง ตอนที่ 3 

>>>>คลิกเพื่อเข้าดู

4.ท่าการฝึกออกกำลังกายด้วยตนเอง ตอนที่ 4 

>>>>คลิกเพื่อเข้าดู

5.ท่าการฝึกออกกำลังกายด้วยตนเอง ตอนที่ 5 

>>>>คลิกเพื่อเข้าดู

6.ท่าการฝึกออกกำลังกายด้วยตนเอง ตอนที่ 6 

>>>>คลิกเพื่อเข้าดู

7.ท่าการฝึกออกกำลังกายด้วยตนเอง ตอนที่ 7 

>>>>คลิกเพื่อเข้าดู

อ่าน 673 เวลา